tisdag 14 mars 2017

Skanska – väl positionerat för tillväxt och en intressant värdering

I dagsläget äger jag inga aktier i Skanska. Jag var intresserad att gå in i bolaget när kursen låg omkring 150-160 kr för ett drygt år sedan men av olika anledningar blev det inte så, bland annat eftersom jag inte hade tid att analysera bolaget lite närmre. Därefter steg kursen och jag drabbades av den psykologiska effekten att bolaget plötsligt såg dyrt ut eftersom jag mindes att det ju kostat 160 kr alldeles nyss. En dum fälla att gå i så jag tänkte göra bot och analysera bolaget så att jag kan släppa den gamla referensramen och istället få en ny känsla för vad som är ett intressant pris på bolaget.

Viktiga nyckeltal för Skanska 2010 - 2016
Viktiga nyckeltal för Skanska 2010 - 2016

Min vana trogen börjar jag med att titta på nyckeltalen för tillväxt och kapitalersättningsmarginal. Som syns i diagrammet finns ingen tydlig trend, istället är det den höga variationen, speciellt i tillväxten som sticker ut. Jag gissar att en del av denna stora variation beror på bolagets verksamhetsområde med en del stora projekt där timingen i slutförandet av dessa kan ge stora utslag på enskilda år. Som väntat ger variationen utslag i bolagets betavärde som ligger över ett. Tittar man på snittsiffrorna för perioden i diagrammet så har tillväxten legat på 3,1 % i genomsnitt medan kapitalersättningsmarginalen legat på 4,7 %. Kapitalomsättningshastigheten har legat på 1,5 i snitt för 2010-2016.

Jag väljer att göra min grundanalys utifrån dessa snittsiffror. Med min försiktiga metod antar jag därför en tillväxt på 3 % och en kapitalersättningsmarginal på 4,0 %.  Dessa siffror varierar jag sedan i en känslighetsanalys. Kapitalomsättningshastigheten antas vara 1,5 i samtliga fall.

I analysen upptäcker man utifrån dessa antaganden snabbt ett problem. Med den måttliga tillväxten växer kapitalbehovet långsamt vilket gör att bolaget enkelt finansierar sig självt. Detta gör i sin tur att soliditeten går upp (skuldsättningsgraden går ned) vilket ju kan låta positivt. Det är dock inte självklart, speciellt inte i detta fall. Skanska arbetar med en stor hävstång för att skapa avkastning på kapitalet. Om skuldsättningsgraden går ned så minskar hävstången vilket jag inte tror att bolaget är intresserat av även om det minskar risken i bolaget. I min simulering låter jag därför utdelningen bli högre än de 70 % som bolaget anger som ett slags tak i sin policy. Det är tveksamt om de verkligen kommer att gå över 70 % i den ordinarie utdelningen givet denna policy men med mina antaganden kan en extra utdelning vara realistisk vid något tillfälle de närmsta åren. Alternativt kan man konstatera att bolaget är väl rustat för en snabbare tillväxt än den jag antar.

Simuleringen ger för grundfallet siffrorna som syns i tabellen nedan. Jag har denna gång inte avrundat siffrorna för utdelningen.
ÅR
Vinst per aktie
Utdelning
2017
11,20
8,40
2018
11,49
8,62
2019
11,79
8,84
2020
12,10
9,08
2021
12,42
9,32
2022
12,75
9,56
2023
13,09
9,82
2024
13,44
10,08

När jag varierar antagandena och t ex låter tillväxten bli högre – 4 % istället för 3 % kvarstår faktum att bolaget kan finansiera detta utan någon som helst press på soliditeten och kan även i detta fall dela ut en stor andel av vinsten. Ökningen i vinsterna är dock måttlig givet antagandet om att marginalerna ligger kvar på 4,0 %. Större effekt får man om man antar att marginalerna istället blir 4,5 % (men nu tillbaka till den lägre tillväxten på 3 %). I detta fall blir vinsterna per aktie mer än 10 % högre för varje år.

Vad betyder då alla dessa siffror för värderingen? Vanlig nuvärdesberäkning med 10 % som avkastningskrav och antagandet om att marknaden vill ha ungefär 4 % direktavkastning på aktien ger en värdering på ungefär 190 kr, oavsett om man tittar på siffrorna för endast 5 år eller för alla 8 åren. Den lite högre tillväxten ger med samma metod en värdering på ungefär 200 kr. Med de lite bättre marginalerna blir värderingen ungefär 215 kr.

Givet att det pratas om stora behov av nya bostäder i bl a Sverige och Trump som säger sig vilja satsa jättebelopp på förbättrad infrastruktur känns alla antaganden jag gjort som fullt rimliga, även kombinationen med den lite högre tillväxten med bättre marginaler som jag inte ens analyserat. Det är därför intressant att aktien i skrivande stund kostar 211 kr och det med en snart kommande utdelning på 8,25 kr. Jag konstaterar att aktien (till min överraskning) känns intressant och relativt köpvärd, speciellt om man står ut med stora variationer mellan åren. Kan också meddela att jag irriterad på mig själv för att jag inte köpte in mig när kursen låg under 160 kr!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar