torsdag 2 februari 2017

Simuleringsmodellen utvärderad med fallet H&M

Det första företag jag tittade på med min modell var H&M. Det var efter publicering av årsrapporten för verksamhetsåret som avslutades sista november 2015 och gjordes alltså under tidig vår 2016. Enligt min princip om pessimistiska antaganden för de viktiga nyckeltalen gjorde jag en analys för värdering utifrån scenariot att företaget skulle uppvisa en tillväxt på 7 % per år under de kommande åren, antagandet för kapitalersättningsmarginalen var 12 % under kommande år. Min modell tillåter att jag varierar talen under de olika åren men det är svårt, eller snarare omöjligt, att ha en bra idé om hur variationen i dessa tal kommer att bli år för år. Därför väljer jag normalt att hålla nyckeltalen konstanta över tiden.

Nu finns facit för nästa verksamhetsår, det som jag så att säga prognostiserade i min analys. Egentligen var det ju inte en prognos utan en titt på utvecklingen i bolaget utifrån en pessimistisk syn (som jag hoppades inte skulle besannas). Därför är det egentligen tråkigt att se att jag hamnade så nära i mina antaganden. Tillväxten hamnade på 6,3 % och kapitalersättningsmarginalen på 12,5 %, båda läskigt nära mina antaganden som ju egentligen skulle ses som en slags botten, ett slags rimligt ”i värsta fall” scenario. Även om det är tråkigt att bolaget hamnade på den negativa sidan av de möjliga utfallen har jag ju nu möjligheten att se hur väl min modell fungerade, om antagandena låg nära de verkliga utfallen borde simuleringen, om den är relevant, ge en resultat- och balansräkning som ligger nära de faktiska resultaten. Ett så gott som perfekt fall för utvärdering alltså!

En jämförelse av några storheter mellan min simulering för utgången av verksamhetsåret som avslutas i november 2016 och det verkliga utfallet ser ut så här:


Simulering
Utfall
Nettoomsättning
193 521 miljoner kr
192 267 miljoner kr
Resultat
17 804 miljoner kr
18 636 miljoner kr
Totala tillgångar
96 761 miljoner kr
98 579 miljoner kr
Skulder
37 045 miljoner kr
37 343 miljoner kr
Soliditet
61,7 %
62,1 %
ROE
38,9 %
39,3 %
Vinst per aktie
10,76 kr
11,26 kr
Utdelning per aktie
9,75 kr
9,75 kr

Jag kan utifrån dessa jämförelser konstatera att min modell för simulering fungerar givet att antagandena är rätt. Men återigen, jag siktar inte på att ha ”rätt” antaganden utan vill lägga dem på en slags miniminivå, sämre än så borde det inte gå. Därför är det ju egentligen en besvikelse att H&M landade så nära mitt scenario.  Nästa steg blir att uppdatera simuleringen för H&M med den senaste informationen men det får bli i ett annat inlägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar