fredag 21 april 2017

Oförändrad värdering av Axfood

Axfood släppte sin delårsrapport för första kvartalet igår, torsdag och jag tänkte att det därför var lämpligt att kika på om min värdering av bolaget behöver justeras.

I mitt grundscenario antar jag 4 % tillväxt per år i nettoomsättning och en kapitalersättningsmarginal på 4 %. Tillväxten blev 3,2 % första kvartalet, något under mitt case men min värdering är inte så känslig för så små avvikelser i tillväxten så detta föranleder inte någon förändrad värdering.

När det gäller marginalerna har jag tittat tillbaka och jämfört marginalerna för första kvartalet med marginalerna för helåret under 2001-2016. Jag vill egentligen använda kapitalersättningsmarginalen här men Axfood tillhandahåller en behändig Excelfil med data där finansnettot inte delas upp på intäkter och kostnader så jag räknade istället på EBT/nettoomsättning som lär ligga relativt nära kapitalersättningsmarginalen, speciellt för de sista åren i tidsserien. Resultatet av analysen syns i diagrammet nedan.

Axfoods fina resa med marginalförbättringar över tiden syns tydligt i diagrammet. Det är också tydligt att helårsmarginalerna i allmänhet blir ungefär en halv procentenhet bättre än de för första kvartalet. Om man beräknar motsvarande marginal för första kvartalet 2017 får man 3,7 %, något lägre än för 2016 men bättre än 2015. Läser man av en rimlig marginal på helåret givet denna information om första kvartalet ser det ut som om Axfood med marginal (om än inte så stor) ska kunna hamna över mitt antagande på 4 %.

Givet dessa siffror (lite lägre tillväxt men lite bättre marginaler) ser jag ingen anledning att förändra min värdering av Axfood, den ligger kvar på 120 kr per aktie.


I rapporten skriver bolaget att prognosen är ett rörelseresultat i linje med utfallet 2016. I min simulering (med återhållsamma antaganden) för 2017 landar jag marginellt under utfallet 2016 så även detta säger mig att jag inte behöver ändra min värdering.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar