torsdag 6 april 2017

Thule Group – inget ultimat köpläge

Jag har känslan av att värderingarna i många bolag ligger lite väl högt just nu. Men man vet ju inte, om man letar efter något intressant bolag som känns köpvärt. Såg häromdagen en köprekommendation för Thule Group och tänkte, varför inte analysera bolaget själv? Jag har sneglat på det tidigare och lockas av deras nisch, marknadsledande produkter som vänder sig till aktiva människor (som dessutom inte sällan har det ganska gott ställt), utrymme för goda marginaler med andra ord. Positivt är också att bolaget renodlar sin verksamhet och gör sig av med delar som inte tydligt passar in i deras nisch. I många delar ett bolag som jag kan tänka mig att äga, om jag kan köpa in mig till rätt pris. Här är en länk till deras hemsida om du vill läsa mer om dem och deras produkter.

Bolaget lockar i år med en stor extrautdelning vilket gör att direktavkastningen hamnar högt just i år och det är något att ha i åtanke när man jämför sin egen värdering med marknadens. En sak som skaver lite är avsaknaden av starka ägare som pekar ut riktningen.

Bolaget har inte varit noterat så länge och bolaget genomför en renodling av verksamheten vilket gör att historiska siffror blir lite luriga att analysera. Bolagets eget mål för ökningen av nettoomsättning är 5 % per år. De två senaste åren ha kapitalersättningsmarginalen snittat på 15,6 % och kapitalomsättningshastigheten på 0,74. Eftersom bolaget befinner sig i en situation där de ska sälja en verksamhet till gör jag en ursprunglig värdering där jag låter bolaget nå sitt mål i tillväxt, antar en kapitalersättningsmarginal på 15 % samt en kapitalomsättningshastighet på 0,7. Det första antagandet är optimistiskt de senare svagt återhållsamma. Jag tar också hänsyn till att verksamheten som ska säljas omsatt ungefär 300 miljoner under 2016, en försäljning som alltså drar ned omsättningen samt kapitalbehovet.

Eftersom jag inte vet hur mycket Thule kommer att få betalt för de delar som de säljer blir det lite av en gissning att kika på hur årets stora utdelning (motsvarar nästan hela de två senaste årens resultat) påverkar bolagets finansieringssituation. Man bör nog återvända för en ny analys och värdering efter nästa års bokslut.

I min simulering av framtida resultat- och balansräkningar med utgångspunkten att soliditet och skuldsättningsgrad inte ska förändras alltför mycket se jag möjligheter till årliga utdelningshöjningar i bolaget (extrautdelningen borträknad). Detta är såklart positivt men ökningarna är måttliga, från dagen nivå på 3,40 kr i ordinarie utdelning landar simuleringen i 3,60 – 3,75 – 3,90 – 4,15 – 4,35 kr för de kommande 5 åren. Jag finner simuleringen rimlig utifrån antagandet och bolagets mål om att växa med 5 % per år i nettoomsättning samt antagandet att marginalerna inte ökar. Självklart kan marginalerna förbättras något men jag vill inte vara överoptimistisk i min kalkyl.

För att hitta ett rimligt värde på aktien i slutet av en analysperiod (5 respektive 8 år) kör jag lite olika varianter. Simuleringen ger vinst per aktie så med antaganden om P/E tal på 15 respektive 20 får jag ut några basvärden. Ett annat sätt är att anta att köpare för bolag som växer i denna takt vill ha en viss direktavkastning, via den simulerade utdelningen och ett antagande om direktavkastningskrav fås de ett framtida aktiepris.

Jag redovisar här inte alla olika kombinationer man kan göra, kombinationer som sedan nuvärdesberäknas tillsammans med de simulerade utdelningarna för att få en rimlig värdering av aktien men det intressanta är att hur jag än väljer att kombinera siffrorna så hamnar jag i en värdering i spannet 80 – 100 kr per aktie. I skrivande stund kostar en aktier 149 kr. Dra bort årets utdelning så är vi på ungefär 140 kr, alltså långt ifrån min värdering och absolut inget köpläge.

Lägger ändå in bolaget i min bevakningslista, man vet ju inte kanske kan kursen närma sig intressanta nivåer när extrautdelningen är avskild och de som förblindats av den höga direktavkastningen börjar se lite tydligare igen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar