Bevakningslista

Delar här min bevakningslista som i dagsläget är väldigt kort. Det beror helt enkelt på att jag endast hunnit med att analysera dessa bolag. Tanken är att fylla på med fler intressanta bolag efterhand som jag hinner analysera dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar