måndag 27 mars 2017

Så gör du snabbaste analysen av rapporten från H&M på torsdag

På torsdag presenterar H&M sin rapport för första kvartalet på detta räkenskapsår. Eftersom jag och många andra har H&M i portföljen är detta naturligtvis en intressant händelse. Att osäkerheten dessutom är stor kring bolagets möjligheter att vända en i vissa delar negativ trend gör det naturligtvis än mer spännande. Om siffrorna som presenteras skiljer sig från marknadens genomsnittliga förväntningar kan kursrörelserna bli stora och en del kan ryckas med och agera på dessa kursrörelser utan att ha gjort sin egen analys först. Därför tänkte jag för mig själv pejla in läget så att jag väldigt snabbt kan få min bild av vad rapporten betyder – utan att influeras av en eventuella psykosliknande reaktion hos marknadens aktörer.

Vi vet redan att omsättningen exklusive moms uppgick till 46 985 miljoner kr under kvartalet. Det var en ökning på 8,5 % mot året innan. En siffra som jag finner helt ok och till och med över det jag antar i min basvärdering av bolaget.

Eftersom tillväxten är avklarad kan jag vända fokus (vilket också alla analytiker lär göra) mot marginalerna i bolaget. Många fokuserar på bruttomarginalen men jag använder kapitalersättningsmarginalen i min värderingsmodell så jag väljer att titta på den. Tabellen samt diagrammet nedan visar hur denna marginal sett ut under första kvartalet respektive helåret sedan år 2010.


Den negativa trenden i marginalerna syns tydligt i diagrammet där punkterna är sammanbundna med linjen i tidsordning. Vi ser också att kapitalersättningsmarginalerna är lägre för första kvartalet gentemot helåret under alla år. Detta kan ha många olika förklaringar och att gå igenom alla här skulle bara skymma sikten för det som är intressant. Men eftersom första kvartalet svarar för ¼ av årets resultat finns det naturligtvis ett starkt samband mellan marginalen under första kvartalet och helåret.

Beräknar man korrelationen mellan marginalerna under första kvartalet gentemot helåret får man siffran 0,95. En väldigt hög korrelation med andra ord. Därmed kan man konstatera att om kapitalersättningsmarginalen under första kvartalet är högre (lägre) än den var under samma period förra året så är det en väldigt hög sannolikhet att vi får se motsvarande förändring också i marginalerna på helåret.

Första kvartalet 2016 var kapitalersättningsmarginalen 7,6 % (12,5 % på helåret). I min basvärdering har jag antagit en marginal på 12 % på helåret och därmed finns det inte så stort utrymme nedåt för siffrorna som kommer på torsdag. Jag värderade en aktie i H&M till 220 kr i min basvärdering. För att denna ska ligga kvar bör därför kapitalersättningsmarginalen under första kvartalet inte understiga 7,6 %, om den gör det bör en ny värdering göras. Om den ligger över är det intressant för det är då ett första tecken på att bolaget lyckats bryta den negativa trenden i marginalerna vilket naturligtvis också det kräver en reviderad värdering.

Eftersom vi känner nettoomsättningen och den intressanta gränsen för kapitalersättningsmarginalen kan man räkna baklänges och finna att rörelseresultatet plus de finansiella intäkterna har ett intressant gränsvärde vid ungefär 3 580 miljoner kr. Om bolaget hamnar under denna siffra är det läge att sänka min värdering från 220 kr och, självklart, tvärtom om de slår siffran.


Tyvärr vet jag inte var analytikerna har för förväntningar på resultatet vilket gör att det är svårt att koppla mitt gränsvärde till en förväntad kursrörelse. Men kan jag spekulera ett roligt scenario, om bolaget överträffar mitt gränsvärde men hamnar under marknadens förväntningar kan man förvänta sig en kursrörelse nedåt samtidigt som jag borde höja min värdering av bolaget. Ett drömscenario för att köpa på sig aktier! Hmm, i alla fall om man inte som jag redan har lite väl många aktier i bolaget…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar